Member List
User name: Real name:
Affiliation: Email:
     
 
ID User name Real name Affiliation Email
230 shiningfyj FANG Yongjun CUG shiningfyj@gmail.com
229 yanjiyuan 闫纪元 Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Science yanjiyuan_1990@163.com
228 SWPU_langjun 郎君 Southwest Petroleum University 69547745@qq.com
227 yangjiao Jiao Yang Nanjing Institute of Geology and Paleontology, CAS yangjiaosun@163.com
226 yangchuan Chuan Yang Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences yangchuan@mail.iggcas.ac.cn
225 yfhu Yunfeng Hu Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences 111@111.com
224 sssong Shuangshuang Song Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences 111@111.com
223 llhou Lili Hou Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences 111@111.com
222 jhlee Jeong-Hyun Lee Chungnam National University jeonghyunlee@cnu.ac.kr
221 kxtian Kunxuan Tian Nanjing University mg1729060@smail.nju.edu.cn
220 J_WANG Jin Wang Nanjing University joywj97@163.com
219 yydeng Yiying Deng Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS 111
218 imchenxi@gmail.com Xi Chen Nanjing University x.chen@nju.edu.cn
217 qqzhang Qianqi Zhang Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences qianqizhang@nigpas.ac.cn
216 xydong Xiaoyan Dong Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences 986850916@qq.com
215 dnfan danni Fan Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences elmstreet@live.cn
214 ctniu Changta Niu Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences ctniu@nigpas.ac.cn
213 pdonoghue Philip Donoghue University of Bristol Phil.Donoghue@bristol.ac.uk
212 zjyin Zongjun Yin Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS zjyin@nigpas.ac.cn
211 wlzhao Wanling Zhao Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences wlzhao@GBDB
210 qinchen Qin Chen Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences qinchen@gbdb
209 adzhang Andong Zhang China University of Geosciences (Beijing) zhang.andong@163.com
208 yyzh Yangyang Zhong China University of Geosciences (Beijing) zhyy_cugb@163.com
207 panzhaohui1 Zhaohui Pan Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences panzhaohui@ivpp.ac.cn
206 yueli Li Yue Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences yueli@nigpas.ac.cn
205 nali Na Li China University of Geosciences (Wuhan) linacug@163.com
204 maw Mark Woods British Geological Survey maw@bgs.ac.uk
203 sunshasha Shasha Sun Research Institute of Petroleum Exploration and Development-Langfang sunss69@petrochina.com.cn
202 liudexun Dexun Liu Research Institute of Petroleum Exploration and Development-Langfang liudexun@petrochina.com.cn
201 haoyang Hao Yang China University of Geosciences (Wuhan) 2003yanghao@163.com
200 ysyin Yisheng Yin School of Earth Sciences and Engineering, Nanjing University 329074009@qq.com
199 wqwang Wenqian Wang Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences wqwang@nigpas.ac.cn
198 yding Ding Yi Northwest University yding@nigpas.ac.cn
197 chaoli Chao Li China University of Geosciences (Wuhan) 290512930@qq.com
196 liangfeng Feng Liang Research Institute of Petroleum Exploration and Development-Langfang Liangfeng05@petrochina.com.cn
195 yuzhu Yu Zhu China University of Geosciences (Wuhan) 111@111.com
194 dcondon Daniel Condon British Geological Survey dcondon@bgs.ac.uk
193 qysheng Qingyi Sheng Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences qysheng@nigpas.ac.cn
192 pyfang Peiyue Fang Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences pyfang@nigpas.ac.cn
191 peiyao Pei Yao China University of Geosciences yaopei93@126.com
190 hmchen Huiming Chen Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences Chuiming666@aliyun.com
189 dichotomus Ming Li Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences liming@cags.ac.cn
188 diffi Difei Zhao School of Resources and Geosciences, China University of Mining and Technology diffidiffi@126.com
187 sunflower Sai Jin Nanjing University, School of earth engineering and Science 13966776494@gmail.com
186 spli Suping Li Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Science lisuping@cags.ac.cn
185 yysong Yanyan Song Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences songyanyan324@126.com
184 jyxu Jiaying Xu Zhejiang University Press jiaying_xu@zju.edu.cn
183 sxzhao Shengxian Zhao Exploration and Development Research Institute, PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company zhaoshengxian@petrochina.com.cn
182 weiwu Wei Wu Exploration and Development Research Institute, PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company wuwei06@petrochina.com.cn
181 chongtian Chong Tian Exploration and Development Research Institute, PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company tianchong87@petrochina.com.cn
547 members     8/11 pages     First     Previous     Next     Last